Top 10 atrakcija › Baščaršija i Sebilj
Baščaršija i Sebilj
Baščaršija i Sebilj
Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća, zatim za najvećeg...
Lokacija: Stari Grad

...sarajevskog dobrotvora Gazi Husrev-bega i njegova impozantna djela, kao i za pojedine carske namjesnike i bogatije građane Sarajeva koji su izgradili veći broj objekata kao svoje zadužbine.

Grad sa Carstvom u usponu brzo je rastao, pa je sarajevska Čaršija u potpunosti izgrađena do kraja 16. stoljeća, kad Sarajevo doživljava najveći procvat. U to vrijeme u Čaršiji postoji 80 vrsta zanata, organiziranih u esnafe. Grade se i objekti opće upotrebe: džamije, bezistani, hanovi i karavan-saraji, hamami, vjerske škole i tekije, daire, česme, šadrvani...

Krajem 16. stoljeća, uz Istanbul, Solun, Jedrene i Atinu, Sarajevo postaje jedan od pet najvećih gradova na Balkanu. U Sarajevo se dolazi i iz njega odlazi zbog velikih trgovačkih i državničkih poslova. Sarajevo postaje grad bogatih i moćnih ljudi. 

Prvi vodovod Sarajevo je dobilo sredinom 15. stoljeća, da bi tokom 16. stoljeća bio znatno proširen. Krajem osmanlijskog perioda u Sarajevu je bilo stotinu pedeset šest česmi i više šadrvana, građenih od kamena, većinom kao privatne zadužbine.

Sebilj je zaštitni znak Sarajeva. Legenda kaže da ko se jednom napije vode s neke od sarajevskih česmi poželjet će ovaj grad ponovo posjetiti. Tako je 1753. godine nikla ova poznata česma, uz desetke i stotine prije i kasnije izgrađenih česama po mahalama.

Sebilj je centralno mjesto Baščaršije, trgovačkog dijela grada sa bezbroj uličica i dućana prepunih robe, od kojih je u prošlosti svaka bila centar jednog od mnogobrojnih ovdašnjih zanata, pa ulice i danas nose nazive po njima. Baščaršija je, s druge strane, pažljivo smještena u središte grada, okružena sa svih strana stambenim kvartovima i kućama s baščama i predivnim pogledom prema Čaršiji, kao centru svih poslovnih i društvenih zbivanja u gradu. Tako Baščaršija stoji ovdje kao kakva otvorena pozornica usred antičkog amfiteatra što ga s pozornicom čine okolne mahale, ulice i kuće.

 

Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više