GRADSKI PREVOZGRADSKI PREVOZ
JKP “GRAS”

Srđana Aleksića 1
Tel. +387 33 29 33 33

Gradski prijevoz saobraća prema sezonskom rasporedu.
Za više informacija posjetite
www.gras.co.ba.

Tramvajske linije
Termini
Informacije
61 05 67
Linija 1 Baščaršija – Željeznička stanica – Baščaršija
5:56 – 23:10
Linija 2 Baščaršija – Č. Vila – Baščaršija
6:41 - 15:37
Linija 3 Baščaršija – Ilidža – Baščaršija
5:10 - 24:14
Linija 4 Ilidža – Ž . stanica – Ilidža
6:36 - 18:20
Linija 5 Baščaršija – Nedžarići – Baščaršija
6:45 – 17:40
Linija 6 Skenderija – Ilidža – Skenderija
6:45 – 19:33

Autobuske linije
Termini
Informacije
29 32 45
Linija 14 Dom Armije – Podhrastovi
6:10 – 23:15
Linija 15 Ž. Stanica – Buća Potok
6:00 – 23:20
Linija 16 b Dom Armije – Koševsko brdo
6:25 – 23:00
Linija 16 Dom Armije – Groblje Bare
6:32 – 22:40
Linija 17 Dom Armije - Breka
6:27 – 22:55
Linija 18 Drvenija – Pofalići
6:00 – 23:00
Linija 20 Park – Jagomir
6:20 – 22:30
Linija 23 a Ž. Stanica – Reljevo dom
6:00 – 22:30
Linija 23 c Otoka – Boljakov Potok
6:05 – 22:30
Linija 23 Ž. Stanica – Rajlovac
6:00 – 23:00
Linija 31e Viječnica – Dobrinja
6:30 - 24:00
Linija 41 a Drvenija – Velešići
6:20 – 23:00

Trolejbuske linije
Termini
Informacije
64 93 70
Linija 101 Otoka-Trg Austrije-Otoka
6:00 – 22:20
Linija 102 Otoka-Jezero-Otoka
6:03 – 22:30
Linija 103 Dobrinja – Trg Austrije – Dobrinja
5:45 – 23:00
Linija 104 Alipašino polje – Trg Austrije – Alipašino polje
6:00 – 16:10
Linija 107 Dobrinja - Jezero - Dobrinja
6:00 - 22:15

Minibus linije
Termini
Informacije
21 29 13
Linija 51 Bašćaršija-Vratnik
6:20 – 23:00
Linija 56 Latinska Ćuprija-Jarčedoli
6:17 - 23:00
Linija 58 Baščaršija – Mihrivode
5:45 – 23:00
Linija 69 Sutjeska – Nahorevo
6:30 – 21:55
Linija 73 Vijećnica – Gazin Han
6:30 – 22:30
Linija 74 Park – Sedrenik
6:16 – 23:00
Linija 85 Ilidža – Šabići
Ponedjeljak, Utorak 7:00, Petak, Nedjelja 16:00, Subota 07:30

LINIJE DO IZLETIŠTA(vikendom i praznicima)
TERMINI
Polazak - Povratak
Linija Franje Račkog-Bjelašnica
(u periodu zimske sezone)
9,oo - 15,3o
Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 4,30KM, povratna 7,40KM;
Cijena karte za djecu u jednom pravcu 3,20KM, povratna 5,30 KM.
Linija Ilidža-Bjelašnica
(u periodu zimske sezone)
9,2o - 15,3o
Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 4,30KM,povratna 7,40KM;
Cijena karte za djecu u jednom pravcu 3,20KM,povratna 5,30 KM.
Linija Ilidža-Šabići-Sinanovići
Petak
14:00-16:30
Subota
7:30-10:00
Nedjelja
14:00-16:30
Utorak
07:00 - 16:30
Ponedjeljak
07:00 - 09:30

Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 6,40 KM
Cijena karte za djecu u jednom pravcu 0,50 KM
Linija Latinska Ćuprija-Trebević
9,oo - 10,oo
16,oo - 17,oo
Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 1,60 KM,povratna 2,70 KM,a za djecu cijena karte u jednom pravcu 0,5 KM.
Linija Park-Barice
8,oo - 8,3o
9,oo - 9,3o
10,oo - 10,3o
15,oo - 15,3o
16,oo - 16,3o
17,oo - 17,3o
Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 1,6 KM,povratna 2,70KM,a za djecu cijena karte u jednom pravcu 0,5 KM.
Linija Vijećnica-Igman (Veliko polje)-Bjelašnica
(vikendom,te svaki dan od 1.01-31.01. tekuće godine)
9,oo - 16,oo
Cijena karte za odrasle u jednom pravcu 5,oo KM, povratna 7,oo KM;
Cijena karte za djecu u jednom pravcu 3,oo KM, povratna 5,oo KM


Instrukcije za gradski prevoz

Prevozne karte


- Tramvajske prevozne karte mogu se kupiti u kioscima i tramvaju.
Cijena prevozne karte za jednu vožnju u kiosku je
1,60 KM, a u vozilu 1,80 KM.

- Trolejbuske prevozne karte mogu se kupiti u kioscima i trolejbusu.
Cijena prevozne karte za jednu vožnju u kiosku je
1,60 KM, a u vozilu 1,80 KM.

- Autobuske i minibuske karte mogu se kupiti u vozilima.
Cijena prevozne karte za jednu vožnju
1,60 KM.

- Prevozna karta se može kupiti i za više vožnji.

- U prevozno sredstvo ući na prva vrata, gdje piše ulaz, te tu na elektronskom aparatu poništiti kupljenu prevoznu kartu.
U prevoznom sredstvu kretati se prema izlazima.

- Prva sjedeća mjesta rezevisana su za invalide.

- Na zahtijev ovlaštenog kontrolora poništenu prevoznu kartu pokazati i zahtijevati da se vrati. Prevoznu kartu čuvati do izlaska iz prevoznog sredstva.


Način poništavanja prevozne karte

- Prevoznu kartu okrenuti prema sebi sa strelicom okrenutom prema dole
(kao na slici 1.)
- Prevoznu kartu ubacite u otvor poništivača
(kao na slici 2.)
- Poništivač povuće i poništi prevoznu kartu
(kao na slici 3.)
- Preuzmite vraćenu prevoznu kartu
(kao na slici 4.)