FAKULTETI U SARAJEVU


Pozivni broj zemlje: [+387] Pozivni broj grada: [(0)33]

Naziv
Adresa
Telefon/Faks
Prirodno-matematički fakultet
www.pmf.unsa.ba
Zmaja od Bosne 35
Tel: 25 05 10
25 04 31
Fax: 64 93 59
Stomatološki fakultet
www.sf.unsa.ba
Bolnička 4a
Tel: 44 32 69
Fax: 44 33 95
Šumarski fakultet
www.sfsa.unsa.ba
Zagrebačka 20
Tel: 61 40 03
61 13 49
Fax: 61 13 49
Veterinarski fakultet
www.vfs.unsa.ba
Zmaja od Bosne 90
Tel/Fax: 61 09 08
Visoka zdravstvena škola
www.vzs.unsa.ba
Bolnička 25
Tel: 26 48 90
44 49 01
Fax: 26 48 21
Akademija likovnih umjetnosti
www.alu.unsa.ba
info@alu-unsa.com.ba
Maka Dizdara 3
Tel: 66 48 83
Fax: 21 03 69
Akademija scenskih umjetnosti
www.asu.unsa.ba
asu_sa@utic.net.ba
Obala Kulina Bana 11
Tel/Fax: 66 48 83
Poljoprivredni fakultet
www.ppf.unsa.ba
Zmaja od Bosne 8
Tel: 65 30 33
Fax: 66 74 29
Pravni fakultet
www.pfsa.unsa.ba
sekretarijat@pfsa.unsa.ba
Obala Kulina bana 7
Tel: 20 63 50
Fax: 20 63 55
Arhitektonski fakultet
www.af.unsa.ba
Patriotske lige 30
Tel: 66 39 47
Fax: 21 34 94
Ekonomski fakultet
www.efsa.unsa.ba/ef
Dekan@efsa.unsa.ba
Trg oslobođenja 1-
Alija Izetbegović 1
Tel: 27 59 00
27 59 06
Fax: 27 59 94
27 59 63
Elektrotehnički fakultet
www.etf.unsa.ba
Zmaja od Bosne 8 (kampus)
Fax: 25 07 00
25 07 05
Fax: 25 07 25
Fakultet Islamskih nauka
www.fin.ba
Ćemerlina 54
Tel: 23 29 82
Fax: 23 29 81
Fakultet kriminalističkih nauka
www.fknbih.edu
fkn@fknbih.edu
Zmaja od Bosne 8
Tel: 44 54 52
Fax: 66 54 61
Fakultet političkih nauka
www.fpnsa.edu.ba
Skenderija 72
Tel: 20 35 62
Fax: 21 38 15
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
www.fasto.unsa.ba
Patriotske lige 41
Tel: 21 27 64
Fax: 21 15 37
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
www.fsk.unsa.ba
Zmaja od Bosne 8
Tel: 21 27 64
Fax: 21 27 66
Farmaceutski fakultet
www.ffsa.unsa.ba
Čekaluša 9
Tel: 66 59 28
Fax: 66 61 39
Filozofski fakultet
www.ff.unsa.ba
Franje Račkog 1
Tel: 25 31 00
25 32 00
25 32 02
Fax: 66 78 73
Građevinski fakultet
www.gf.unsa.ba
gfsa@gf.unsa.ba
Patriotske lige 30
Tel: 27 84 00
27 84 51
Fax: 20 01 58
Mašinski fakultet
www.mef.unsa.ba
dekan@mef.unsa.ba
Vilsonovo šetalište 9
Tel: 65 65 62
Fax: 65 30 55
Medicinski fakultet
www.mf.unsa.ba
Čekaluša 90
Tel: 26 48 90
Tel/Fax: 26 48 91
Muzička akademija
www.mas.unsa.ba
info@mas.unsa.ba
Josipa Štadlera 1/II
Tel: 20 02 99
44 48 96
Fax: 44 48 96
Pedagoška akademija
www.pa.unsa.ba
Skenderija 72
Tel: 21 46 07
Fax: 21 46 06

 


PRIVATNI FAKULTETI

Fakultet za javnu upravu

Adresa: Patriotske lige 41
Telefon: +387 33 55 38 35;
55 38 37
Fax: +387 33 55 41 46
Web: www.fju.edu.ba
E-mail: fakultet@fju.edu.ba


Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Adresa: Paromlinska 66
Telefon: +387 33 72 06 00;
Fax: +387 33 72 06 25
Web: www.ius.edu.ba
E-mail: webmaster@ius.edu.ba


Sarajevska Škola za nauku i tehnologiju

Adresa: Bistrik 7
Telefon: +387 33 56 30 30;
Fax: +387 33 56 30 33
Web: www.ssst.edu.ba
E-mail: admissions@ssst.edu.ba


Philip Noel –Baker
Internacionalni univerzitet


Adresa: Tvornička 3-Stup
Telefon: +387 33 63 88 26;
Fax: +387 33 62 27 66
Web: www.iupnb.edu.ba
E-mail: info@iupnb.ba


Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva u Sarajevu

Adresa: Fra Andjela Zvizdovića 1
Telefon: +387 33 29 64 15;
Fax: +387 33 29 64 16
Web: www.aubih.ba
E-mail: contact@aubih.edu.ba


Internacionalni Burch univerzitet

Adresa: Francuske revolucije bb Ilidža
Telefon: +387 33 78 21 00;
Fax: +387 33 78 21 31
Web: www.ibu.edu.ba
E-mail: contact@ibu.edu.ba