Sarajevo kroz historijuAustrougarski › Likovna akademija (Evangelistička crkva)
Likovna akademija (Evangelistička crkva)
Likovna akademija (Evangelistička crkva)
Akademija je smještena u nekadašnjoj Evangelističkoj crkvi, koju je Evangelistička crkvena općina izgradila 1899. kao svoje konfesionalno sjedište, po projektu arhitekte...
Lokacija: Centar
...Karla Paržika, u romaničko-bizantijskom stilu. Centralna potkupolna građevina nadograđena je krilnim dijelovima 1911. godine. Od 1981. godine zgrada se koristi kao matični prostor Akademije likovnih umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više