Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više

 
Muzeji i galerije
Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke
Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke
Adresa
Gazi Husrev-begova 46
Adresa
+387 33 238 152
Fax
+387 33 264 960
Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati; subotom od 8 do 14:30 sati.

Lokacija: Stari Grad
Kategorija: Muzeji

Cijena ulaznice je 3 KM.

Cijena ulaznice u džamiju je 2 KM.

Paket ulaznica za Muzej Gazi Husrev-bega, Begovu džamiju i Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke je 6 KM. Za svaku posjetu jednom od navedenih objekata, posjetioci imaju na raspolaganju turističkog vodiča na lokalnom i engleskom jeziku.


Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke je osnovan s ciljem očuvanja višestoljetne tradicije Bosne i Hercegovine i sadrži stalnu postavku od preko 1200 vrijednih i rijetkih predmeta koji pripadaju kulturnom dobru ovog naroda, kao i druge predmete koji govore o običajima duboko ukorijenjenim u islamsku tradiciju Bošnjaka. U foajeu muzeja nalazi se  zbirka radova u kamenu – lapidarij, zatim brojni predmeti iz kućnog, džamijskog, tekijskog ili zanatskog ambijenta. Muzejska postavka je podijeljena u nekoliko tematskih cjelina prema vrsti predmeta, njihovoj namjeni i načinu na koji su se koristili.

Postavku sačinjavaju sljedeće cjeline: 1. Islamska kaligrafija - koju sačinjavaju kaligrafski radovi vrhunskih bh. kaligrafa; 2. Mjerenje vremena – muzejska zbirka je posvećena muvekkitima i njihovom radnom zadatku mjerenja lunarnog vremena, koji je imao veliki značaj za svakodnevni život i za redovno obavljanje vjerskih dužnosti muslimana; 3. Ulema -  u ovoj cjelini izloženi su eksponati u rukopisu ili u štampanoj formi gdje se učeni ljudi (uleme) pojavljuju kao autori, prepisivači ili komentatori djela; 4. Muzejska zbirka posvećena džamiji i tekiji; 5. Muzejska zbirka posvećena hadžu sa predmetima koje su hadžije donosile iz Mekke i Medine i 6. Muzejska zbirka posvećena svakodnevnom životu.
Drugi srodni objekti