Ambasade i konzularni uredi

 AUSTRALIJA 

Maršala Tita 6/3 (Konzulat)
T: 20 61 67
F: 25 12 38
E: mirsada@prismresearch.ba

AUSTRIJA
Džidžikovac 7 (Konzulat)
T: 27 94 19, 27 94 00
F: 66 83 39
W: www.austrijska-ambasada.ba
E: sarajewo-ob@bmaa.gv.at

BELGIJA
Grbavička 4
T: 20 83 62
F: 20 74 62
W: www.diplomatie.be/sarajevo
E:sarajevo@diplobel.fed.be

BRAZIL
Grbavička 4
T: 92 18 02
F:92 18 04
W:
sarajevo.itamaraty.gov.br
E: embsarajevo@gmail.com

BRITANIJA
Hamdije Ćemerlića 39a
T: 28 22 00
F: 28 22 03
W: www.ukinbih.fco.gov.uk
E: britemb@bih.net.ba

BUGARSKA
Radnička 30 (Konzulat)
T: 66 81 91
F: 66 81 89
E: possar@bih.net.ba

CRNA GORA
Talirovića 4 (Konzulat)
T: 23 99 25
F: 23 99 28, 23 99 27
E: bosniaandherzegovina@mfa.gov.me

ČEŠKA REPUBLIKA
Franjevačka 13
T: 58 70 50(Konzulat)
F: 58 70 60
W: www.mfa.cz
E: sarajevo@embassy.mzv.cz

DANSKA
Kasindolska 33 (Počasni konzulat)
T:062 86 65 57
F:78 17 01
E: consulate.sarajevo@proma.ba

EGIPAT
Nurudina Gackića 58 (Konzulat)
T: 66 64 98;
66 56 59
F: 66 64 99
E: embassy.sarajevo@mfa.gov.eg

FRANCUSKA
Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 18
(Konzulat)
T: 28 20 50
F: 28 20 52
W: www.ambafrance-ba.org

GRČKA
Obala Maka Dizdara 1 (Konzulat)
T: 56 05 50
F: 50 35 12
W: www.mfa.gr
E: greekemb@bih.net.ba

HRVATSKA
Maršala Tita 28
T: 27 71 11
F: 27 71 00
Konzulat
T: 65 14 51, 27 71 00

F: 65 03 28
W: ba.mvp.hr
E: croemb.sarajevo@mvep.hr

IRAN
Obala Maka Dizdara 6
T: 65 02 10
F: 66 39 10
E:embassy@iran.ba

ITALIJA
Čekaluša 39 (Konzulat)
T: 20 39 59, 20 39 60, 20 39 61
F: 65 93 68
W: www.ambsarajevo.esteri.it
E:amb.sarajevo@esteri.it

JAPAN
Bistrik 9 (Konzulat)
T: 27 75 00
F: 20 95 83
W: www.bosnia.emb-japan.go.jp
E: japanbih@sx.mofa.go.jp

KATAR
Dajanli Ibrahim-bega 23
T: 56 58 10; 56 58 12
F: 20 53 51
E: qr.embassy@bih.net.ba

KINA
Brace Begić 17
T: 21 51 02
F: 21 51 08
E: cnembbh@gmail.com

KUVAJT
Talirevića 1
T: 56 90 20
F: 20 76 36
E: info@kuwaitembassy.ba

LIBIJA
Patriotske lige 45 (Konzulat)
T: 20 06 21
F: 22 64 23
E: libijskaambasada@hotmail.com

MAĐARSKA
Splitska 2
T: 20 83 53
F: 26 89 30
W: www.mfa.gov.hu
E:mission.sjj@mfa.gov.hu

MAKEDONIA
Splitska 57 (Konzulat)
T: 26 94 02
T/F: 81 07 60
E: sarajevo@mfa.gov.mk

 

 

MALEZIJA
Radnička 4a
T: 20 15 78
F: 81 00 36
E:mwsrjevo@malbih.com.ba

NIZOZEMSKA
Grbavička 4, 1. sprat (Konzulat)
T: 56 26 00
F: 22 34 11
W: www.mfa.nl/sar
E: sar@minbuza.nl

NORVEŠKA
Ferhadija 20 (Konzulat)
T: 25 40 00
F: 66 65 05
W: www.norveska.ba
E: embsar@mfa.no

NJEMAČKA
Skenderija 3 (Konzulat)
T: 56 53 00, 56 53 80
F: 20 64 00
W: sarajevo.diplo.de
E: info@sarajevo.diplo.de

PAKISTAN
Emerika Bluma 17 (Konzulat)
T: 21 18 36
F: 21 18 37
E:parepsarajevo@mofa.gov.pk

PALESTINA
Franje Račkog 3
T: 57 14 45
F: 23 73 12
E: sarajevo@palestinianembassy.ba

POLJSKA
Višnjik 20
T: 20 95 00
F: 20 95 19
W: sarajewo.msz.gov.pl

RUMUNIJA
Čobanija 28
T: 20 74 47
F: 66 88 93
E: sarajevo@mac.ro 

RUSKA FEDERACIJA
Urijan Dedina 93 (Konzulat)
T: 66 81 47, 21 09 13
F: 66 81 48
W:
www.sarajevo.mid.ru
E: rusembbih@bih.net.ba

SAUDIJSKA ARABIJA
Kalemova 40 (Konzulat)
T: 21 18 61, 21 18 62
F: 21 22 04
E: sghlah@mofa.gov.sa

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Roberta C. Frasurea 1 (Konzulat)
T: 70 40 00
F: 65 97 22, 22 18 37
W: http://sarajevo.usembassy.gov/

SLOVAČKA
Trnovska 6
T: 71 64 41
F: 71 64 10
E: emb.sarajevo@mzv.sk

SLOVENIJA
Bentbaša 7
T: 57 24 50, 27 12 60
F: 27 12 70
Bjelave 73 (Konzulat)
T: 25 17 96, 25 17 97
F: 20 43 18
W: sarajevo.veleposlanistvo.si
E: sloembassy.sarajevo@gov.si

SRBIJA
Obala Maka Dizdara 3 a
T: 26 00 80, 26 00 90
F: 22 14 69
E: srbamba@bih.net.ba

ŠPANIJA
Mehmeda Mujezinovića 13a (Konzulat)
T: 58 40 00
F: 23 91 55
E: emb.sarajevo@maec.es

ŠVEDSKA
Ferhadija 20 (Konzulat)
T: 27 60 30
F: 27 60 60
W: www.swedenabroad.com/sarajevo
E: ambassaden.sarajevo@gov.se

ŠVICARSKA
Zmaja od Bosne 11 (Konzulat)
T: 27 58 50
F: 57 01 20
W: https://www.eda.admin.ch

E: sar.vertretung@eda.admin.ch

TURSKA
Vilsonovo šetaliste bb (Konzulat)
T: 56 87 50
F: 56 87 77
E: consulatesarajevo@mfa.gov.tr

UKRAJINA
Fra Anđela Zvizdovića 1
T/F: 29 51 56
E: emb_ba@mfa.gov.ua

VATIKAN
Pehlivanuša 9
T: 55 10 50, 55 10 55, 55 10 56
F: 55 10 57
E: nunbosnia@lsinter.net