Smještaj
Postavite jedan ili više kriterija da uredite listu smještajnih kapaciteta sa lijeve strane...
Trenutno postavljeni filter(i):
bez obzira na vrstu smještaja, bez obzira na kategorizaciju, bez obzira na cijenu, sve lokacije, od A do Z
PočetnaSmještaj
Hostel Balkan han
Noćenje
0 KM
Adresa
Dalmatinska 6, Sarajevo
Adresa
+ 387 33 831-606; +387 61 538-331
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel City Rest
Noćenje
24 KM
Adresa
Ejuba Ademovica 6
Adresa
+387-33-444-111
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Cult
Noćenje
49 KM
Adresa
Ferhadija 35
Adresa
+ 387 33 535-200
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel For Me
Noćenje
16 KM
Adresa
Prote Bakovića 2
Adresa
+ 387 33 840-135
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Ljubičica
Noćenje
9.99 KM
Adresa
Mula Mustafe Bašeskije 67-65
Adresa
+ 387 33 535-829
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Mak
Noćenje
90 KM
Adresa
Ferhadija, Stekleni grad, kvadrant 11
Adresa
+387 61 544-403
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Massimo
Noćenje
0 KM
Adresa
Dženetića čikma 8
Adresa
+ 387 33 953-486
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Plaza
Noćenje
20 KM
Adresa
Patke 6
Adresa
+ 387 62 520-000
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Pansion Deluxe
Comfort
Noćenje
195 KM
Adresa
Ferhadija 2
Adresa
+387 33 559-995
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Pansion
Prenoćište Halvat
Noćenje
89.8 KM
Adresa
Kasima ef. Dobrače 13
Adresa
+387 33 237-714
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Kandilj
Noćenje
40 KM
Adresa
Bistrik potok 12a
Adresa
+ 387 33 572-510
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Vagabond
Noćenje
0 KM
Adresa
Ferhadija 21
Adresa
+387 33 23 88 11
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Vijećnica
Noćenje
68 KM
Adresa
Mustaj-pasin Mejdan 5
Adresa
+ 387 33 233-433
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Villa Melody
Noćenje
136.5 KM
Adresa
Safvet-bega Bašagića 55
Adresa
+ 387 33 570-075
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Sobe u domaćinstvu Berr
Noćenje
120 KM
Adresa
Patke 8
Adresa
+ 387 33 572-950
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Sobe za iznajmljivanje Le Petit Prince
Noćenje
99.99 KM
Adresa
Safvet-bega Bašagića 55a
Adresa
+387 61 201-562
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Sobe za iznajmljivanje Sultan Han
Noćenje
50 KM
Adresa
Tabaci 7
Adresa
+ 387 63 771-057
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Sobe za iznajmljivanje Toplik
Noćenje
43 KM
Adresa
Toplik 13a
Adresa
+387 61 496 839
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Sobe za iznajmljivanje Travellers Home
Noćenje
15 KM
Adresa
Ćumurija 4
Adresa
+387 70 242-400
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Villa Una
Noćenje
120 KM
Adresa
Hamida Svrze 10a
Adresa
+387 33 580-290
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj