Smještaj
Postavite jedan ili više kriterija da uredite listu smještajnih kapaciteta sa lijeve strane...
Trenutno postavljeni filter(i):
bez obzira na vrstu smještaja, bez obzira na kategorizaciju, bez obzira na cijenu, sve lokacije, od A do Z
PočetnaSmještaj
Aparthotel Boutique Bristol
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
98 KM
Adresa
Fra Filipa Lastrića 2a
Adresa
+ 387 33 977-811; + 387 33 612 404
Lokacija: Novo Sarajevo i Novi Grad
Vrsta smještaja: Aparthotel
Hostel City Rest
Noćenje
24 KM
Adresa
Ejuba Ademovica 6
Adresa
+387-33-444-111
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Cult
Noćenje
49 KM
Adresa
Ferhadija 35
Adresa
+ 387 33 535-200
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel For Me
Noćenje
16 KM
Adresa
Prote Bakovića 2
Adresa
+ 387 33 840-135
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Mak
Noćenje
90 KM
Adresa
Ferhadija, Stekleni grad, kvadrant 11
Adresa
+387 61 544-403
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Massimo
Noćenje
0 KM
Adresa
Dženetića čikma 8
Adresa
+ 387 33 953-486
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hostel
Hostel Plaza
Noćenje
20 KM
Adresa
Patke 6
Adresa
+ 387 62 520-000
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hostel
Hotel Ada
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
60 KM
Adresa
Radenka Abazovića 2
Adresa
+ 387 33 473-971
Lokacija: Novo Sarajevo i Novi Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Art
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
162 KM
Adresa
Vladislava Skarića 3
Adresa
+ 387 33 232-855
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Astra
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
140 KM
Adresa
Zelenih beretki 9
Adresa
+ 387 33 252-100
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Astra Garni
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
140 KM
Adresa
Kundurdžiluk 2
Adresa
+ 387 33 475-100
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Banana City
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
30 KM
Adresa
Džemala Bijedića bb
Adresa
+ 387 33 464-200/464-111
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel BM International
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
40 KM
Adresa
Pijačna do broja 2
Adresa
+387 33 774-630, + 387 62 440-000/115-594
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Bosna 1
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
68 KM
Adresa
Butmirska cesta 8
Adresa
+ 387 33 771-340
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Braća Mujić
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
35 KM
Adresa
Džemala Bijedića 212
Adresa
+ 387 33 774-630, + 387 62 440-000/115-594
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Central
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
200 KM
Adresa
Ćumurija 8
Adresa
+ 387 33 561-800
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Corner
Noćenje
80 KM
Adresa
Telali 19
Adresa
+ 387 33 842-355
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Cosmopolit
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
156 KM
Adresa
Radićeva 15, 71000 Sarajevo
Adresa
+ 387 33 251-100
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Elegance
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
50 KM
Adresa
Željeznička 10, Pejton, Ilidža
Adresa
+ 387 33 762-975
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Europe
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
90 KM
Adresa
Vladislava Skarića 5
Adresa
+ 387 33 580-400/580-500
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Festival
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
160 KM
Adresa
Skenderija 58
Adresa
+387 33 270-000
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Hecco
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
80 KM
Adresa
Medrese 1
Adresa
+ 387 33 273-730
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Imzit
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
40 KM
Adresa
Lukavička cesta 121
Adresa
+ 387 33 451-423/468-044
Lokacija: Novo Sarajevo i Novi Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Imzit 2
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
0 KM
Adresa
IV Viteške brigade 1
Adresa
+ 387 33 636-980
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Italia
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
70 KM
Adresa
Pofalićka 7
Adresa
+ 387 33 724-090
Lokacija: Novo Sarajevo i Novi Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Malak Regency
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
180 KM
Adresa
Hrasnička cesta b.b.
Adresa
+387 33 777-200
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Maršal
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
40 KM
Adresa
Hotel Maršal, Babin do, Bjelašnica
Adresa
+387 33 584-100
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Octagon
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
0 KM
Adresa
Akifa Šeremeta 48
Adresa
+ 387 33 789-905
Lokacija: Novo Sarajevo i Novi Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Opal Home
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
175 KM
Adresa
Despićeva 4
Adresa
+387 33 445-445
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel President
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
196 KM
Adresa
Bazardzani 1
Adresa
+ 387 33 575-000 , + 387 33 575-001
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Radon Plaza
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
165 KM
Adresa
Džemala Bijedića 185
Adresa
+387 33 752-900
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Residence Inn by Marriott
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
0 KM
Adresa
Skenderija 43
Adresa
+387 33 563-600
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Seos
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
25 KM
Adresa
Hadželi 16a
Adresa
+ 387 33 423-523
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Sunce
ZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
20 KM
Adresa
Feriza Merzuka 76, Vogošća
Adresa
+ 387 33 475-600
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Terme
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
0 KM
Adresa
Hrasnička cesta 14
Adresa
+ 387 33 772-000
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Hotel
Hotel Vip
Noćenje
117.34 KM
Adresa
Jaroslava Černija 3
Adresa
+ 387 33 535-533
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Hotel
Motel Merona
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
50 KM
Adresa
Džemala Bijedića 216
Adresa
+387 33 766-710
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Motel
Motel Mujanić
ZvijezdiceZvijezdiceZvijezdiceZvijezdice
Noćenje
50 KM
Adresa
Blažuj 84, Ilidža
Adresa
+387 33 696-573
Lokacija: Ilidža i okolina aerodroma
Vrsta smještaja: Motel
Omladinski hotel Bjelave
Noćenje
24 KM
Adresa
Bardakčije 1
Adresa
+ 387 33 568-660
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Omladinski hotel
Pansion Deluxe
Comfort
Noćenje
195 KM
Adresa
Ferhadija 2
Adresa
+387 33 559-995
Lokacija: Centar
Vrsta smještaja: Pansion
Prenoćište Halvat
Noćenje
89.8 KM
Adresa
Kasima ef. Dobrače 13
Adresa
+387 33 237-714
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Hostel Like
Noćenje
30 KM
Adresa
Nevjestina 7
Adresa
+ 387 61 605-406
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Kandilj
Noćenje
40 KM
Adresa
Bistrik potok 12a
Adresa
+ 387 33 572-510
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Napretkov dom Trebević
Noćenje
0 KM
Adresa
Mali studenac bb, Trebević
Adresa
+ 387 33 899-513
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Vagabond
Noćenje
0 KM
Adresa
Ferhadija 21
Adresa
+387 33 23 88 11
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Vijećnica
Noćenje
68 KM
Adresa
Mustaj-pasin Mejdan 5
Adresa
+ 387 33 233-433
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Prenoćište Villa Melody
Noćenje
136.5 KM
Adresa
Safvet-bega Bašagića 55
Adresa
+ 387 33 570-075
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Prenoćište
Sobe u domaćinstvu Berr
Noćenje
120 KM
Adresa
Patke 8
Adresa
+ 387 33 572-950
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj
Sobe za iznajmljivanje Travellers Home
Noćenje
15 KM
Adresa
Ćumurija 4
Adresa
+387 70 242-400
Lokacija: Stari Grad
Vrsta smještaja: Privatni smještaj