PočetnaPrivatni sektor

Privatni sektor - prijava za unos/izmjenu podataka

Svi registrovani turistički subjekti: smještajni kapaciteti i turističke agencije, koji pružaju usluge receptivnog turizma na području Kantona Sarajevo imaju pravo, u skladu sa ovdje navedenim pravilima i kriterijima, predstaviti ponudu i usluge koje nude. Svi podaci prolaze internu kontrolu administratora zaduženog od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo za verifikaciju i potvrdu svih unesenih informacija. Subjekti koji ne ispunjavaju uslove (nisu registrovani, ne nude receptivnu ponudu i ne nude vjerodostojne podatke) neće biti prikazani na web portalu.

Ukoliko nemate korisničko ime i šifru, pošaljite Zahtjev za dodjelu pristupnih podataka popunjavanjem dole navedenog formulara ili slanjem emaila na administrator@tourism.ba.

Hvala i želimo Vam uspješno poslovanje!

Smještajni kapaciteti
Prijava
Turističke agencije
Prijava

Zahtjev za izdavanje korisničkog imena i šifre za pristup sistemu - Registracija

Ime i prezime
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Kako bi kompletirali Vašu registraciju molimo Vas da ovom prilikom dostavite Rješenje o registraciji za navedenu djelatnost. Registraciju je moguce dostaviti skeniranu putem sistema, putem elektronske pošte dzenana@tourism.ba, pošte ili lično na adresu Azize Šaćirbegović br. 128
U cilju zaštite sistema molimo Vas da u gornje polje unesete prikazane karaktere
Kako bi ste kompletirali vašu registraciju, molimo vas da ovom prilikom dostavite Rješenje o registraciji za navedenu djelatnost. Registraciju je moguće dostaviti skeniranu (zakačite dokument), putem elektronske pošte administrator@tourism.ba, pošte ili lično na adresu Azize Šaćirbegović br. 128.